KINDERTHERAPEUTISCH CENTRUM


DE LEEUWENSPRONG


PRT praktijk – voor peuters en kleuters met contactproblemen


Maak je je zorgen om de sociale ontwikkeling van je kind? Maakt hij of zij minder of anders contact dan leeftijdsgenoten? Komt de taal vertraagd op gang? Speelt je kind graag alleen en neemt het weinig initiatief in contact? Is er sprake van (een vermoeden van) autisme en/of een communicatie achterstand? Is je kind jonger dan 7 jaar? Dan is PRT behandeling bij de PRT praktijk misschien passend.


PRT (Pivotal Response Treatment) is een behandeling die de motivatie tot interactie stimuleert. Wanneer het kind meer gericht raakt op de mensen in zijn omgeving, leert het meer van anderen. Er ontstaat meer gedeeld plezier, meer imitatie,  communicatieve vaardigheden verbeteren en gedragsproblemen nemen vaak af. Uitgangspunt is de interesse van het kind. Ouders worden actief betrokken bij deze behandeling: zij leren de PRT technieken toe te passen zodat zij meer contact ervaren met hun kind en zodat zij binnen dit contact de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.


Sabien van Lommel is psycholoog en gecertificeerd PRT therapeut, docent en supervisor (level 5). De PRT praktijk zit op de locatie in Goverwelle (Aderpolderweg 25, Gouda). Daarnaast geeft Sabien cursussen en workshops om hulpverleners op te leiden in de PRT.


Wil je meer weten over de PRT praktijk? Kijk dan op de website.

KTC De Leeuwensprong • Leeuwenburg 10 • 2804 WN Gouda • info@ktcdeleeuwensprong.nl