KINDERTHERAPEUTISCH CENTRUM


DE LEEUWENSPRONG


De Bovenkamer

Orthopedagogische praktijk

Opgroeien gaat meestal vanzelf. Soms zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling of in het gedrag van een kind, thuis of op school. Dan kan het nodig zijn om een korte periode deskundige hulp te krijgen. In Orthopedagogische praktijk de Bovenkamer bekijkt Sabine Scheele samen met u als ouders en uw kind wat er nodig is. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om weer zelf verder te kunnen. Soms helpt een onderzoek om vragen te beantwoorden en de goede richting voor behandeling te vinden. Bij de Bovenkamer kunt u terecht met hulpvragen over kinderen van 0 tot 12 jaar.

Bij de Bovenkamer wordt gezocht naar de best passende hulp. Hierbij wordt de nadruk gelegd op oplossingen, op dát wat al goed gaat. Sabine Scheele maakt gebruik van reguliere methoden en gebruikt daarnaast verhalen, verbeelding, beweging en creativiteit om aan verandering te werken. Hulp kan plaatsvinden in de praktijk, op school of thuis. Sabine is opgeleid als orthopedagoog en gezinstherapeut. Zij werkt vanuit de visie dat problemen van een kind effect hebben op de opvoeding, op de onderlinge communicatie en op alle relaties in het gezin. Sabine werkt daarom samen met kind én gezin.

Orthopedagoge Sabine Scheele is gespecialiseerd in de opvoeding en de behandeling van kinderen met angstproblemen (o.a. vanuit trauma, een angststoornis, selectief mutisme) en gezinnen met jonge kinderen met eetproblemen (selectieve, kritische eters).


Samen

Binnen kindertherapeutisch centrum De Leeuwensprong delen de behandelaars hun expertise. Door vanuit verschillende gezichtspunten naar bijzonderheden in de ontwikkeling te kijken, krijgt uw kind de best passende behandeling. Samen bereik je meer dan alleen! Sabine maakt deel uit van het eetteam en van het ploepteam.

Sabine Scheele is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO), staat ingeschreven in het register als orthopedagoog-generalist. Zij is tevens BIG geregistreerd. Sabine zal in 2022 haar opleiding tot systeemtherapeut voltooien.

Bezoek ook de website van De Bovenkamer

KTC De Leeuwensprong • Leeuwenburg 10 • 2804 WN Gouda • info@ktcdeleeuwensprong.nl