KINDERTHERAPEUTISCH CENTRUM


DE LEEUWENSPRONG


De Bovenkamer

Orthopedagogische praktijk

Opgroeien gaat meestal vanzelf. Soms zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling of in het gedrag van een kind, thuis of op school. Dan kan het nodig zijn om een korte periode deskundige hulp te krijgen. In Orthopedagogische praktijk de Bovenkamer bekijkt Sabine Scheele samen met u en uw kind wat er nodig is. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om weer zelf verder te kunnen. Soms helpt een onderzoek om vragen te beantwoorden en de goede richting voor behandeling te vinden. Bij de Bovenkamer kunt u terecht met vragen over kinderen van 0 tot 18 jaar:

  • Opgroeien: emoties, gedrag, zelfvertrouwen
  • Opvoeding: communiceren, belonen, corrigeren, begrenzen, loslaten
  • School: werkhouding, aandacht, intelligentie, ontwikkelingsvoorsprong

Bij de Bovenkamer wordt gezocht naar de best passende hulp. Hierbij wordt de nadruk gelegd op oplossingen, op dát wat al goed gaat. Sabine Scheele maakt gebruik van reguliere methoden en gebruikt daarnaast verhalen, verbeelding, beweging en creativiteit om aan verandering te werken. Hulp kan plaatsvinden in de praktijk, op school of thuis.
Orthopedagoge Sabine Scheele is gespecialiseerd in Schrijfpedagogische hulpverlening. Deze vorm van hulp wordt ingezet voor handschriftverbetering bij kinderen van 6 jaar tot 18 jaar.


Samen

Binnen kindertherapeutisch centrum De Leeuwensprong delen de behandelaars hun expertise. Door vanuit verschillende gezichtspunten naar bijzonderheden in de ontwikkeling te kijken, krijgt uw kind de best passende behandeling. Samen bereik je meer dan alleen!

Sabine Scheele is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO), staat ingeschreven in het register als basis-orthopedagoog met diagnostische aantekening en bij de BOKA - Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch pedagogen met een Academische opleiding.
 

Bezoek ook de website van De Bovenkamer