KINDERTHERAPEUTISCH CENTRUM


DE LEEUWENSPRONG


Logopedie Groene Hart

In het dagelijks leven wisselen we voortdurend informatie met elkaar uit. Soms verloopt deze communicatie moeilijk, door stoornissen op het gebied van spraak, taal, stem of gehoor. Logopedie Groene Hart biedt ondersteuning om taal en spraak te verbeteren. Wist u dat de logopedist ook wordt ingeschakeld bij eet- en drinkstoornissen?

Het aandachtsgebied van onze logopedisten omvat:

  • Spraak, stem, adem
  • Taal
  • Eten, drinken en slikken
  • (Ondersteunende) communicatie
  • Sensorische informatieverwerking
  • Ouderbegeleiding
  • Afwijkend mondgedrag
  • Combinatiebehandelingen (logopedie-fysiotherapie)

Wanneer naar Logopedie Groene Hart?

Ouders komen met uiteenlopende vragen naar de praktijk. Bijvoorbeeld met hun dochter van twee die nog niet praat. Of hun zoon van 9 maanden met downsyndroom waarvan de ouders willen weten hoe ze zijn taal en spraak kunnen stimuleren. Ook bij de volgende voorbeelden van hulpvragen biedt Logopedie Groene Hart uitkomst:

  • “Mijn zoon van elf jaar scoort slecht op de CITO-toets (vooral taal). Welk vervolg onderwijs zou passend zijn voor hem?”
  • “Mijn dochter van zes maanden heeft een moeizame start gehad en heeft last van reflux. Ze drinkt flesvoeding en eet fruithapjes. Hoe gaan we over op vaste voeding? Waarom blijft zij zo spugen?”

Raakvlakken

Logopedie Groene Hart heeft raakvlakken met alle andere disciplines in kindertherapeutisch centrum  De Leeuwensprong. De onderlinge contacten leiden tot een waardevolle uitwisseling van kennis, waardoor de zorg voor uw kind verbetert. Denk bijvoorbeeld aan de bijdrage van een diëtist, wanneer er sprake is van eetproblemen.

Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Ilona Langbroek is gecertificeerd als preverbaal logopedist.

Wilt u meer informatie? Bezoek de website van Logopedie Groene Hart

KTC De Leeuwensprong • Leeuwenburg 10 • 2804 WN Gouda • info@ktcdeleeuwensprong.nl