KINDERTHERAPEUTISCH CENTRUM


DE LEEUWENSPRONG


De Leeuwensprong

Praktijk voor kinderfysiotherapie

Is er bij uw kind een probleem gesignaleerd in de ontwikkeling van de motoriek? Is er sprake van een sportblessure, of heeft u vragen over astma? De fysiotherapeuten van De Leeuwensprong zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. In een stimulerende oefenruimte bieden zij uw kind de ondersteuning en uitdaging die het nodig heeft. Optimaal functioneren staat hierbij voorop.

Werkgebied

Alle kinderfysiotherapeuten onderzoeken en behandelen kinderen met problemen op het gebied van bewegen. Hiernaast hebben Monique Muijselaar en Iris Verstralen-van der Waal specifieke aandachtsgebieden, zoals:

  • Complexe ontwikkelingsproblemen
  • Sensorische integratie
  • Zuigelingen
  • Fitkids
  • Combinatiebehandeling met logopedie
  • Speciaal Basisonderwijs
  • Astma
  • Orthopedische klachten
  • Kinderen met een verstandelijke beperking (ZMLK-onderwijs)
  • Kinderen met zindelijkheidsproblemen

Overleg

Doordat motorische problemen snel opvallen, worden kinderen in eerste instantie meestal doorverwezen naar fysiotherapie. Soms komen er tijdens de behandeling echter nog andere belemmeringen aan het licht. Binnen kindertherapeutisch centrum De Leeuwensprong kunnen de behandelaars waar nodig overleggen en eventueel de behandeling met elkaar afstemmen.

Monique en Iris zijn kinderfysiotherapeuten en staan geregistreerd in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Marthe is kinderfysiohterapeut i.o. en is eveneens in bovengenoemde registers opgenomen.

Meer weten? Bezoek de website van De Leeuwensprong

KTC De Leeuwensprong • Leeuwenburg 10 • 2804 WN Gouda • info@ktcdeleeuwensprong.nl