KINDERTHERAPEUTISCH CENTRUM


DE LEEUWENSPRONG


PLOEP?

Heeft uw kind problemen met zindelijkheid van urine en/of ontlasting, zowel overdag als ’s nachts? Of klachten als obstipatie dan wel diarree? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht.

Het PLOEP-team bestaat uit de kinderfysiotherapeut, de ergotherapeut, de kinderdiëtist en de orthopedagoog. Door onderlinge samenwerking en afstemming kunnen we een optimaal onderzoek- en behandeltraject voor u en uw kind aanbieden. Zo kunt u denken aan behandeling en advisering over toilethouding, het voelen van aandrang, advies over eten, drinken en toiletgedrag.

Wat kunt u verwachten?

Na aanmelding ontvangt u een uitgebreide vragenlijst over het poepen en plassen van uw kind. Tevens vult u een eetdagboek in. Na ontvangst van de vragenlijst volgt een intakegesprek met de kinderfysiotherapeut. Vervolgens wordt de verzamelde informatie beoordeeld door het team, waarna een traject wordt geadviseerd.

Samen met u gaan we proberen de zindelijkheid van uw kind te verbeteren aan de hand van een individuele behandeling en ouderbegeleiding. Het trainen van zindelijkheid is intensief en vraagt tijd en ook motivatie van het kind en de ouders.

Het PLOEP-team

  • Kinderfysiotherapeut -  Iris Verstralen: coördinatie PLOEP-team. Zij werkt aan de verbetering van toilethouding- en gedrag, bewustwording en aansturen van bekkenbodemspieren.
  • Kinderdiëtisten - Katinka de Nennie en Julia Cornet: zij beoordelen de invloed van eten en drinken op poepen en plassen en sluiten voedselovergevoeligheid uit.
  • Orthopedagoog - Sabine Scheele: zij helpt omgaan met gevoelens van angst en schaamte en werkt met u en uw kind aan gedragsverandering.
  • Kinderergotherapeut - Mariëtte van der Wel: werkt aan de verbetering van sensorische problemen en toilethouding, adviseert over hulpmiddelen en kan thuis en op school meekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Iris Verstralen, kinderfysiotherapeut Kindertherapeutisch Centrum de Leeuwensprong.
Leeuwenburg 10
2804 WN Gouda
0182-570404
iris@deleeuwensprong.nl

 

KTC De Leeuwensprong • Leeuwenburg 10 • 2804 WN Gouda • info@ktcdeleeuwensprong.nl