KINDERTHERAPEUTISCH CENTRUM


DE LEEUWENSPRONG


Wat is het eetteam en wat doen we?

Het eetteam bestaat uit een kinderdietist, een preverbaal logopedist en een orthopedagoog en heeft een nauwe samenwerking met de verwijzend arts.

Het team komt maandelijks bij elkaar om aanmeldingen en de voortgang in lopende behandelingen te bespreken. Daarbij raadplegen we elkaars kennis om binnen het eigen vakgebied weer verder te kunnen in de behandeling of te beslissen dat er een andere discipline aanvullend ingezet moet worden. Op deze wijze bouwt het eetteam specifieke deskundigheid op rondom behandeling van eetproblematiek. We kunnen hierdoor specialistische maar toch laagdrempelige begeleiding bieden.

We kunnen, indien nodig, gezamenlijk een intake doen, thuis of in de praktijk. Voorafgaand aan de intake ontvangen ouders een vragenlijst kritische eters en een eetdagboek.

Indien de begeleiding multidisciplinair plaatsvindt, stemmen we onderling af wie welke aspecten van de begeleiding op zich neemt.

Daarbij zal de kinderdiëtiste zich voornamelijk richten op optimaliseren van de voeding, zij denkt mee met ouders over wat het kind nodig heeft voor een optimale groei en ontwikkeling, soort voeding, hoeveelheid voeding passend bij het kind en het gezin. Ook bekijkt zij het huidig voedingspatroon en eetgedrag, groei in gewicht en lengte, SI en andere lichamelijke klachten. Zij past voeding aan aan de specifieke problematiek, leeftijd en zoekt waar nodig naar alternatieven en andere mogelijkheden wanneer aanpassingen in gewone voeding ontoereikend zijn, waarbij gedacht kan worden aan drinkvoeding, sondevoeding of andere aanvullingen.

De orthopedagoge zal zich richten op de eetsituatie, op het bevorderen van een ontspannen maaltijd, het verminderen van opvoedingsstress rondom de eetsituatie en positief beïnvloeden van eetgedrag, het helpen inslijpen van nieuwe routines en gewoonten Zij werkt veelal met videobegeleiding in de thuissituatie.

De logopediste begeleidt kinderen in geval van sondevoeding bij de opbouw van orale voeding; lepelvoeding, kauwen en drinken. Daarnaast begeleidt zij kinderen waarbij de mondmotorische vaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn om voedsel te verwerken. Daarnaast begeleidt ze kinderen met orale over/ondergevoeligheid in het mondgebied zich uitend in kokhalzen en (overmatig) kwijen. Gezamenlijk delen we kennis over sensorische informatieverwerking. Deze kennis wordt ingezet in diagnostiek en behandeling.

Welke kinderen komen er in het eetteam?

Kinderen waarbij er sprake is van een complexe eetproblematiek danwel niet met een (dreigende) slechte voedingstoestand (ondergewicht/ afbuigende groeicurve); mondmotorische en sensorische problematiek en/of pedagogische problematiek. Het gaat dan over kinderen met tast- en orale- onder- of overgevoeligheid. Er is soms een combinatie met een specifieke ontwikkelingsstoornis zoals ASS, syndromale aandoeningen, genafwijking of trauma. De eetproblematiek heeft veel gevolgen voor de dagelijkse gang in het gezin en levert spanning in de opvoedingssituatie op.

De kinderen zijn doorgaans tussen de 12 maanden en 12 jaar oud en worden met toestemming van ouders ingebracht in het eetteam. Daarnaast begeleiden wij de kinderen mono-multidisciplinair in de praktijk of in de thuissituatie.

Indien u uw kind wilt aanmelden voor het eetteam kan dit via info@ktcdeleeuwensprong.nl.

KTC De Leeuwensprong • Leeuwenburg 10 • 2804 WN Gouda • info@ktcdeleeuwensprong.nl